Przygotowaliśmy obniżkę cen dla nowych klientów na nasze usługi do 77%

Koniec roku to dobry okres na podsumowanie prowadzonego biznesu.

Gdy odnotowujemy wzrost przychodów, firma „rośnie”, planujemy i realizujemy kolejne inwestycje, wtedy nie chcemy nic zmieniać, chcemy kontynuować dobrą passę.

Jednak często zdarza się, że nie wszystko idzie tak jak zakładaliśmy.

Brakuje nam pomysłu jakich dokonać zmian, aby poprawić rentowność  naszego biznesu.

Czy zdajesz sobie sprawę, że problem może leżeć po stronie firmy zewnętrznej, której powierzyłeś prowadzenie księgowości?

Czy firma ta zauważyła w Twoim biznesie jakieś błędy, czy zainicjowała wprowadzenie zmian w procesach wewnętrznych, czy doradziła jak uporządkować obieg dokumentów, jak unikać błędów w dokumentach, jak zoptymalizować zapisy w umowach przed ich podpisaniem?

Jeśli dostrzegacie Państwo podobieństwo problemów w swoim biznesie, zapraszamy do współpracy z firmą EUROVECTOR.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, EUROVECTOR pomoże wdrożyć rozwiązania optymalizacyjne w firmie, poprzez dostarczenie usług outsourcingowych w dziedzinie rachunkowości, podatków i audytu.

Czekają tu na Państwa merytoryczne zespoły, profesjonalna obsługa i bezpieczeństwo.

OBNIŻKA CEN

Zmieniam biuro rachunkowe

Promocja obejmuje nowych klientów i obowiązuje przez 2 miesiące od podpisania umowy:

 • na usługi księgowe – 47 %,
 • usługi doradcze –  47 %,
 • audyt obiegu dokumentów gratis.

Obniżka cen na hasło:

„Zmiana na PLUS”

Z polecenia

Promocja obejmuje nowych klientów polecanych przez inne podmioty lub osoby i obowiązuje przez 2 miesiące od podpisania umowy:

 • na usługi księgowe – 57 %,
 • usługi doradcze –  57 %,
 • audyt obiegu dokumentów gratis.

Obniżka cen na hasło:

„Polecam EUROVECTOR”

Zakładam własny biznes

Wiemy, że początki prowadzenia własnej działalności nie są łatwe, dlatego wszystkie nowo powstałe firmy, rozpoczynające współpracę z nami, mogą liczyć na obniżkę ceny obsługi:

 • przez 2 miesiące o 77 %.

Obniżka cen na hasło:

„Start z EUROVECTOR”


Obniżka cen kończy się z dniem 31.01.2020 r.

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przedawnienie oznacza, że po upływie określonego okresu zobowiązanie podatkowe wygasa wraz z odsetkami za zwłokę.

Na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej przedawnienie zobowiązania podatkowego następuje zasadniczo po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Na dzień 01.01.2019 roku zasadniczo przedawniły się podatki, których termin płatności upłynął  w 2013 r.: PIT za 2012 r , VAT za styczeń 2013.

Zmiana terminu składania deklaracji

Zobacz jakie zmiany czekają nas od 2019 roku:

 • informacje o dochodach zatrudnionych przez ciebie osób fizycznych za 2018 r. wysyłasz do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie,
 • informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R do urzędu skarbowego przekazujesz do 31 stycznia 2019 r.

Właściwe wzory formularzy do rozliczenia za 2018 rok:

 • PIT-8C(9)
 • PIT-11(24)
 • PIT-R(19)
 • PIT-4R (8)
 • PIT-8AR(7)
 • IFT-1/IFT-1R(14).

Do 31 stycznia 2019 roku wysyłasz do urzędu skarbowego: roczną deklarację PIT-4R(8), PIT-8AR(7).

Do 28 lutego 2019 roku wysyłasz do urzędu skarbowego informację IFT-1/IFT-1R(14).