Kariera

EUROVECTOR - BIURO DORADCZE – BIURO RACHUNKOWE – BIURO AUDYTORSKIE

Rekrutacja osób chcących dołączyć do naszego zespołu w związku z rozwojem naszej firmy to proces ciągły.

Potrzeba zatrudnienia w EUROVECTOR wykwalifikowanych pracowników jak również osób otwartych na rozpoczęcie swojej kariery zawodowej  u  boku doświadczonych specjalistów to zaproszenie do złożenia u nas swojego CV.

Dołącz do zespołu i skieruj swoje CV tutaj:

biuro@eurovector.pl

Nie zapomnij dopisać do swojej aplikacji klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez EUROVECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A oraz EUROVECTOR BIURO DORADCZE Anida Małgorzata Wójcik z siedzibą w Lublinie przy ul. Chodźki 19 B2.5 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Mam świadomość swojego prawa do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail.”

 

  • Pragniemy poinformować Państwa, że dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Obowiązkowe jest podanie danych w zakresie w którym reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy oraz akty wykonawcze.

    Jednocześnie zapewniamy, że dane Państwa są bezpieczne i administrowane przez EUROVECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39A oraz EUROVECTOR BIURO DORADCZE Anida Małgorzata Wójcik z siedzibą w Lublinie przy ul. Chodźki 19 B2.5.