Nasz zespół

EUROVECTOR - BIURO DORADCZE – BIURO RACHUNKOWE – BIURO AUDYTORSKIE

ZARZĄD EUROVECTOR Sp. z o.o.

Anida Wójcik Prezes Zarządu

Krzysztof Wójcik Wiceprezes Zarządu

 

Bezpieczeństwo podatkowe i rachunkowe stanowią kluczowe kryterium oceny prowadzenia rachunkowości spółki. Powierzenie tych zadań wykwalifikowanym specjalistom gwarantuje stabilne środowisko do rozwoju firmy.

Stworzyliśmy specjalne zespoły dedykowane do współpracy z Klientami.

 • Zespół ds. rachunkowości
 • Zespół ds. audytu
 • Zespół ds. szkoleń
 • Zespół ds. doradztwa
 • Zespół ds. analiz finansowych i ekonomicznych

Zespół ds. rachunkowości

współpracuje z Klientami w zakresie:

 • przygotowania we współpracy z klientem zakładowego planu kont spełniającego wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenia księgi przychodów – rozchodów,
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczania zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług,
 • obliczania zaliczek na podatek dochodowy CIT/PIT,
 • alokacji kosztów/przychodów na projekty,
 • sporządzania obowiązkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzania obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • rejestracji pracodawcy dla celów ubezpieczenia społecznego,
 • rejestracji dla celów ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników,
 • obliczania i sporządzania list płac pracowników etatowych,
 • rozliczania umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia),
 • sporządzania kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywania rocznych informacji o dochodach,
 • przygotowywania miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych,
 • nadzoru nad działami księgowości,
 • wyprowadzania nieprawidłowości podatkowych i księgowych.

 

Pracę zespołu nadzoruje Anida Wójcik biegły rewident.

 

Zespół ds. audytu

Bezpieczeństwo i stabilność finansowa podmiotów gospodarczych jest podstawą współczesnej gospodarki. Audyt sprawozdań finansowych zapewnia informację o prawidłowości sprawozdania finansowego, ocenę systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej. To także cenne informacje o kondycji firmy i wskazanie możliwości poprawy oraz bieżące rozwiązywanie problemów księgowych.

Oferujemy szeroki zakres usług audytorskich i rewizji finansowej.

 

Zespół ds. szkoleń

Oferujemy profesjonalne szkolenia i warsztaty z zakresu rachunkowości i podatków.

Ofertę kierujemy do działów finansowo – księgowych oraz zarządów przedsiębiorstw.

Zespół naszych ekspertów dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem dokładając wszelkich starań by dostarczać najnowszych informacji, wskazówek i rozwiązań praktycznych.

Oferujemy szkolenia zamknięte, których tematyka dopasowywana jest w pełni do potrzeb klientów.

 

Zespół ds. doradztwa

współpracuje z Klientami w zakresie:

 • doradztwa rachunkowego, podatkowego, finansowego,
 • pisania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych,
 • audytu podatkowego, rachunkowego,
 • udzielania pomocy w rejestracji nowych podmiotów gospodarczych,
 • zgłaszania zmian danych w sądach gospodarczych, urzędach miejskich,  urzędach skarbowych.

 

Zespół ds. analiz finansowych i ekonomicznych

Współpracuje z Klientami w zakresie:

 • sporządzania wniosków kredytowych,
 • wstępnej analizy bilansu przedsiębiorstwa,
 • analizy rachunku zysków i strat,
 • oceny przepływów pieniężnych,
 • analizy kondycji finansowej podmiotu,
 • czynnikowej analizy przychodów ze sprzedaży i kosztów,
 • analizy stanów i procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie,
 • ustalania diagnoz gospodarczych w przedsiębiorstwie,
 • opracowań diagnostycznych (dokumenty) lub czynności zmierzających do postawienia diagnozy gospodarczej,
 • „odczytywania” wskaźników ekonomicznych, interpretacji zjawisk gospodarczych w nich zawartych.

 

PARTNERZY

 • Anna Surma biegły rewident
 • Celem świadczonych usług jest pomoc w osiągnięciu sukcesu przez naszych Klientów

  Eurovector - Biuro Doradcze

  Nasz podstawowy cel to odciążenie klientów, oferując kompleksową obsługę księgową oraz doradczą.

  Usługi Kontakt